ხალათები/ Medical gowns


4

მრავალერადი მოხმარების სამედიცინო ხალათები/ Medical gowns for multiple usage

იყიდება მხოლოდ შეკვრა - 5 ცალი, ფასი - 20 ლარი/ Only packs are sold - 5 pcs, price - 20 GEL

ფასი
4
ნანახია
263